Yönetim Kurulu

Başkan
İsmail Hakkı Aytekin ’90
B. Yardımcısı
Ercan Acımış ’90
Sekreter
Alp Erdem ’02
Sayman
Mustafa Özyiğit ’83
Üye
Tibet Kağızman ’87
Üye
Mazhar Özsoy ’95
Üye
Yiğitcan Karanfil ’04

asdasdasd